De energietransitie: van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen

Het klimaat verandert, ook in Nederland. We krijgen te maken met meer en heviger neerslag, hogere temperaturen en meer hitte. Om de klimaatverandering te beperken, hebben we wereldwijd afspraken gemaakt: de klimaatdoelen van Parijs. 

Zo willen we in 2050 geen CO2 meer uitstoten in Nederland. Om daaraan te voldoen, moeten we onder andere overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen als zon en wind. Maar ook waterstof biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld om huizen te verwarmen of als brandstof voor auto’s en treinen. 

Pi-energy kan plastic afval duurzaam verwerken en omzetten in verschillende vormen van ‘groene energie’: waterstof, elektriciteit en schoon gas.

Waterstof: de brandstof van de toekomst

Waterstof bestaat uit twee waterstofatomen (H2) en komt in de natuur niet als losse stof voor. Het molecuul is altijd onderdeel van andere stoffen, zoals water (H2O). Waterstof kan gebruikt worden als schone brandstof voor de industrie en voor (zwaar) transport over de weg, het spoor, het water en uiteindelijk zelfs de luchtvaart. Nu al rijden er (vracht)auto’s en treinen op waterstof.

De productie van waterstof is nu nog kostbaar en niet altijd duurzaam. Het wordt vooral gemaakt van aardgas en daarbij komt CO2 vrij. Dit noemen we grijze waterstof. Voor de energietransitie zijn de ogen gericht op zogenaamde groene waterstof. Dat wordt gemaakt door stroom uit bijvoorbeeld zon of wind met elektrolyse om te zetten in waterstof.

Maar wist je dat je ook met de verwerking van plastic afval groene waterstof kunt produceren? Pi-energy gebruikt de energie die vrijkomt bij de verwerking van het plastic om waterstof te produceren. 

Meer dan 90 procent van de  energie die huishoudens gebruiken voor stroom, verwarming en vervoer is afkomstig uit fossiele bronnen als steenkool, aardolie en aardgas. Bij de verbranding daarvan komt CO2 vrij en het zorgt voor vervuiling. Ook het gebruik van biomassa staat ter discussie. 

Daarom moeten we overstappen op alternatieve, duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, maar ook waterkracht, aardwarmte en bodemwarmte. Aan de verduurzaming van onze energie wordt op dit moment hard gewerkt in Nederland, zodat in 2050 al onze energie van een ‘groene bron’ afkomstig is.

Maar ook plastic afval kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze elektriciteit. De manier waarop Pi-energy plastic afval verwerkt levert schone energie op voor het elektriciteitsnet.

Van grijs plastic naar groene stroom

Groen gas als alternatief voor fossiel aardgas

Miljoenen Nederlanders gebruiken aardgas om te koken en hun huizen te verwarmen. Ook in de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke brandstof. Aardgas is echter een fossiele brandstof die CO2 uitstoot bij verbranding en bovendien niet eindig is. 

Daarom is het plan om op termijn te stoppen met aardgas als energiebron en moeten we op zoek naar duurzame alternatieven. Een alternatief is groen gas, dat wordt gemaakt door biogas en schoon geproduceerd is. Bovendien kan het op dezelfde manier gebruikt worden als aardgas en hoeven cv-ketels en gasleidingen niet te worden aangepast of vervangen. 

Ook bij de verwerking van plastic afval door Pi-energy kan biogas worden geproduceerd. Door dat vervolgens te zuiveren, te drogen en op te waarderen ontstaat groen gas.

Contact

Wierden, Nederland

www.Pi-energy.nl
info@Pi-energy.nl

+31 (0)546 303 181
+31 (0)6 2222 2711

LinkedIn: Gerrit H. Kobes (founder)

KvK-nummer: 77719190